سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات-دانشگاه شیراز

چکیده:

در بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران موارد زیادی در ابعاد زیر ساختهای مخابراتی، فرهنگی، مالی، اقتصادی، بانکداری، سیاسی، حقوقی، روابط خارجی و … دیده م یشود. که بعضی از این موارد مانند زیرساختهای مخابراتی مسئله ای مشترک برای کلیه کشورهایی است که می خواهند قدم به عرصه تجارت الکترونیک بگذارند و بسیاری ازآنها مانند ابعاد فرهنگی و سیاسی وحقوقی مختص کشور ماست و اینجا است که اهمیت بومی سازی خود را نشان می دهد. مسلماً ما نمی توانیم منتظر بنشینیم تا برای مثال تحریم بانکهای آمریکایی برداشته شود و ما بتوانیم به سهولت به مردم کارتهای اعتباری ویزا 1و مستر 2 برای دسترسی جهت تجارت الکترونیک واگذار کنیم. یا نم یتوانیم زیر ساخت بانکداری اسلامی خود را مانند سیستم بانکداری غربی جهت دریافت و پرداختها هماهنگ کنیم. تنها راه نیل به تجارت الکترونیک در کشور چیزی نخواهد بود به جز بومی سازی و رام سازی تجارت الکترونیک با در نظر گرفتن کلیه محدودیت ها، امکانات، نیازها و تقاضا های داخل کشور. این مهم ترین مسئله برای رسیدن به یک تجارت الکترونیک پایدار در ایران است که متاسفانه چه در بخش تجاری و چه در بخش علمی و آموزشی به کلی نادیده گرفته شده
است. برای مثال در مورد فاکتور پلیس اینترنتی قرار نیست تا منتظر شویم تکلیف تحریم های علیه ایران مشخص شود تا پس از آن هم از جایی دیگر پلیس وارداتی برای ما بفرستند.
البته باید درنظر گرفت که هرگز تاکید بر آن نیست که خود را از قید و شرط قوانین جاری بین المللی برهانیم و بعضا مرتکب تخلفات خاص گردیم، اما آنچه تاکید می شود این است که تنها راه نیل به تجارت الکترونیک درکشور چیزی نخواهدبود به جز بومی سازی و رام سازی تجارت الکترونیک، با در نظر گرفتن کلیه محدودیتها، امکانات و تقاضاهای داخل کشور، این مهمترین مسئله برای رسیدن به یک تجارت الکترونیک پایدار در ایران است که متأسفانه چه در بخش تجاری و چه در بخش علمی و آموزشی بسیار کمرنگ دیده می شود و بیشتر به الگوبرداری وکپی سازی که امکان پیاده سازی در کشور ما را ندارد، پرداخته شده است. راه رسیدن به یک سیستم تجارت الکترونیک در کشور چیست؟ تهیه و فراهم آوری زیر ساخت ها چگونه می بایست صورت پذیرید؟ قوانین داد و ستد های الکترونیکی طبق کدام قانون می بایست در سیستم قضایی کشور گسترش یابند؟ موانع گسترش وتوسعه تجارت الکترونیک و علت حرکت لاک پشتی ما چیست ؟ چرا در بعضی موارد که به بن بست خورده ایم سراغ بومی سازی نرفته ایم؟ . اینها سوالاتی هستند که در اولین قدم به سوی سیستم مطمئن تجارت الکترونیک ایران با آنها مواجه می شویم و متاسفانه تا امروز به محض برخورد با این سوالات به جای یافتن پاسخی صحیح و دقیق از حل مسئله گریخته و یا به کل صورت مسئله را پاک کرده ایم.