مقاله تجاري سازي تکنولوژي عامل موثر درتوسعه تکنولوژي و اقتصاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در رشد فناوري از صفحه 33 تا 40 منتشر شده است.
نام: تجاري سازي تکنولوژي عامل موثر درتوسعه تکنولوژي و اقتصاد
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحقيق
مقاله توسعه
مقاله نوآوري
مقاله تکنولوژي
مقاله تجاري سازي تکنولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خمسه عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حسام الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تحقيقات را به خاطر نوآوري و نوآوري را به خاطر سود اقتصادي نگاه مي کنند. در دنياي کنوني تحقيقات خصلت فرهنگي به معناي مرسوم کلمه را از دست داده و به عاملي اقتصادي تبديل گرديده است. تجاري سازي بخش مهمي از فرآيند نوآوري است و هيچ تکنولوژي و محصولي بدون آن با موفقيت وارد بازار نمي شود. ايجاد بسترهايي براي عرضه دانش و تکنولوژي، علاوه بر فراهم آوردن ارزش هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان ها، منجر به رشد اقتصادي و تکنولوژيک جامعه مي شود.
در اين مقاله سعي داريم تا ضمن معرفي تجاري سازي تکنولوژي و فرآيند آن، به بررسي اهميت تجاري سازي تکنولوژي و نقش آن در توسعه تکنولوژي هاي جديد بپردازيم، همچنين در ادامه عوامل مهم تاثيرگذار در تجاري سازي تکنولوژي و موفقيت آن، و نيز طبقه بندي و ريسک هاي تجاري سازي تکنولوژي مورد بررسي قرار مي گيرد.