مقاله تجربه زنان از زايمان: يک مطالعه پديدار شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در افق دانش از صفحه 39 تا 46 منتشر شده است.
نام: تجربه زنان از زايمان: يک مطالعه پديدار شناسي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان فيزيولوژيک
مقاله ليبر
مقاله ماما
مقاله تکنيک هاي مامايي
مقاله پديدار شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: عطاردي بيمرغي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: دلشادنوقابي علي
جناب آقای / سرکار خانم: صادق مقدم ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني بيلندي رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف:‌ در زندگي انسان بسياري از مسايل و پديده هاي فيزيولوژيک مثل تولد و مرگ وجود دارد، که جزء بديهيات مي باشند. اما اين پديده هاي طبيعي مي توانند توسط فرآيندهاي پاتولوژيک تحت تاثير قرار گيرند که مراقبت هاي بهداشتي و درماني را براي کنترل آن فرآيندها مي طلبد. مطالعه حاضر با هدف تبيين تجربه زنان زايمان کرده از زايمان، در جهت برقراري امکان مراقبت هاي طبيعي براي اين پديده فيزيولوژيک انجام گرفت.
روش تحقيق: در اين مطالعه از رويکرد پديدار شناسي استفاده شده است. شرکت کنندگان از ميان زنان نخست زاي زايمان کرده در بيمارستان 22 بهمن گناباد که زايمان واژينال و بدون عارضه داشته اند به روش مبتني بر هدف انتخاب و اطلاعات از طريق مصاحبه باز و نيمه ساختارمند با شرکت کنندگان که تعداد آن ها با توجه به اشباع داده ها 10 نفر بود، جمع آوري گرديد. روش 7 مرحله اي تجزيه و تحليل کلايزي مورد استفاده پژوهشگران در اين مطالعه بود.
يافته ها: متن مصاحبه با شرکت کنندگان، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و کدهاي مفهومي از آن استخراج گرديد. سپس کدها به سه مفهوم اصلي و زيرمفهوم هاي مربوطه دسته بندي شدند که عبارتند از: 1- محيط (سر و صدا، فراهم بودن خلوت بيمار، رنگ محيط) 2- اطمينان دادن به زائو ( حمايت از زائو، مهارت ماما) 3- تکنيک هاي روتين (سرم تراپي، خوابيدن در تخت، انجام معاينات واژينال، آمنيوتومي، ناشتا بودن).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش شايسته است محيطي امن، خلوت و مناسب براي زايمان در نظر گرفته شود. زنان از طرف پرسنل مامايي مورد حمايت قرار گيرند و روند زايمانشان به زبان خودشان و به صورت واقعي براي آن ها توضيح داده شود. از مداخلات غيرضروري که به صورت روتين به همه زنان و بدون توجه به نيازشان ارايه مي شود مانند استراحت مطلق، برقراري راه وريدي، معاينات مکرر واژينال، آمنيوتومي زودهنگام و ناشتا بودن پرهيز شود. با اميد به اين که تجربه زايمان را براي مادران به تجربه اي خوشايند و لذت بخش تبديل نماييم.