مقاله تجزيه و تحليل حالات نقص تجهيزات فرايندي در يك صنعت شيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1387 در سلامت كار ايران از صفحه 31 تا 38 منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل حالات نقص تجهيزات فرايندي در يك صنعت شيميايي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چگونگي وقوع نقص و تجزيه و تحليل اثرات آن (FMEA)
مقاله ايمني
مقاله شيرين سازي گاز طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: عدل جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نسل سراجي جبرائيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بمنظور پيشگيري از وقوع حوادث بالقوه و ارتقا سطح ايمني در فرايندهاي شيميايي، مديريت سيستماتيك ايمني در اين فرايندها ضروري است. هدف اصلي اين مطالعه تجزيه و تحليل نقص هاي اجزا و ارزيابي اثرات حالات نقص هاي تجهيزات مهم فرايند جداسازي H2S و CO2 از گاز طبيعي بود.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع كاربردي بوده و به صورت موردي در بخش شيرين سازي واحد تصفيه گاز يكي از پالايشگاههاي گاز كشور اجرا شد. در اين مطالعه به منظور شناسايي نقص هاي تجهيزات فرايندي از روش چگونگي وقوع نقص و تجزيه و تحليل اثرات آن استفاده شد.
يافته ها: تعداد نقص هاي شناسايي و بررسي شده با استفاده از روش چگونگي وقوع نقص و تجزيه و تحليل اثرات آن 30 مورد بودند. در ميان نقص هاي بررسي شده شكستن لبه هاي پروانه پمپ شماره 1 و سخت شدن حركت ياتاقان هاي شير فلكه كنترل فشار گاز ترش داراي بيشترين عدد اولويت ريسك و خوردگي بدنه پمپ شماره يك و افزايش زاويه تحتاني توپي شير كنترل كننده ارتفاع دي اتانول آمين غني شده از گازهاي H2S و CO2 در برج تماس داراي كمترين عدد اولويت ريسك بودند.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد با پياده سازي يك سيستم مستندسازي براي ثبت نواقص تجهيزات و رويدادها، مي توان اطلاعات پايه مورد نياز براي بررسيهاي ايمني بعدي را به نحو مطلوبي حفظ كرده و همچنين با انجام تعميرات پيشگيرانه احتمال وقوع نواقص و پيامدهاي ناشي از آنها را به حداقل رساند.