مقاله تجزيه و تحليل پديده خشکسالي کشاورزي شهرستان رامسر به روش تورنث وايت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فضاي جغرافيايي از صفحه 1 تا 39 منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل پديده خشکسالي کشاورزي شهرستان رامسر به روش تورنث وايت
این مقاله دارای 39 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي
مقاله نزولات آسماني
مقاله تبخير و تعريق بالقوه و بالفعل
مقاله کمبود و مازاد آب
مقاله رامسر
مقاله موازنه آبي
مقاله رطوبت خاک
مقاله شاخص گرمايي
مقاله روش تورنث وايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوري عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکسالي به عنوان يک پديده نامطمئن و غيرقابل پيش بيني ، پديده اي متناوب و منطقه اي است که با ايجاد کمبود آب در هوا و خاک بر عملکرد و توليدات محصولات کشاورزي و توليد برق نيروگاه هاي برق آبي تاثير گذاشته و با ايجاد قحطي ، گرسنگي بر شرايط اقتصاد معيشتي آسيب هاي جبران ناپذيري را وارد مي کند. برآورد و پيش بيني شدت و نوسانات وقوع اين پديده در جلوگيري از تخريب هاي اقتصادي و اجتماعي از اهميت زيادي برخوردار است . خشکسالي ملايم ولي طولاني ممکن است بيشتر از يک خشکسالي کوتاه مدت و شديد بر اقتصاد يک کشور و يا يک منطقه تاثير بگذارد. در اين مقاله تلاش مي شود تا با استفاده از اقتصاد آب و يا موازنه طبيعي آبي ، وضعيت تعادل آبي ايستگاه سينوپتيک رامسر را براي مدت 53 سال (2009-1956 ميلادي و يا 1387-1335 شمسي ) بررسي و با برآورد تعداد دفعات وقوع خشکسالي شدت آنها نيز اندازه گيري شود. علت انتخاب روش موازنه آبي نسبت به روش هاي ديگر اين است که در اين روش از پارامترهاي متعدد عوامل طبيعي مانند درجه حرارت ، سرعت باد، درخشش و تابش خورشيد، بافت و ساختار و ياچگالي خاک در ذخيره سازي آب ، رطوبت خاک ، تبخير و تعريق ، دوره رشد گياهان و عمق ريشه آنها و سابقه و پيشينه بارندگي منطقه ؛ منطقي ترين و معقول ترين روش به منظور برآورد پديده خشکسالي به کار گرفته شده است . با به کارگيري اين روش نشان داده شده  که در هر دوره ، ميزان کمبود و يا مازاد آب در چه ماه هايي از سال وجود داشته و با تعيين شاخص خشکي و انحراف معيار آن از ميانگين متوسط ؛ مشخص شده که ايستگاه رامسر هر ده سال حداقل سه الي 4 بار متوالي با پديده خشکسالي شديد مواجه گرديده و احتمال وقوع اين پديده در اين منطقه در يک دوره ده ساله 0.4 مي باشد.
در سال 2001 ميلادي و يا 1380 شمسي با وجود آنکه از متوسط بيشترين بارندگي ساليانه برخوردار است ، ولي با پديده خشکسالي شديد مواجه گرديده و در سال 2002 که از بارندگي کمتري برخوردار است، شدت خشکسالي آن بسيار شديد و يا حاد بوده است.