سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فاطمه توانگر – دانشجوی دکترای ارشد شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه آزاد اسلامی-واحد یزد
محمد میرجلیلی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی-دانشگاه آزاد اسلامی- واحد یزد

چکیده:
در این پروژه، هدف، اصلاح ساختار سطحی کالای پشمی با استفاده از خاصیت خود تمیز شوندگی نانو دی اکسید تیتانیوم می باشد. در این راستا پارچه پشمی با درصدهای متفاوت 25/0، 5/0، 75/0، 1 و 25/1 از نانو دی اکسید تیتانیوم و مقادیر مختلف سیتریک اسید (CA ) (gr/l 80، 60، 40، 20 ) به روش غوطه وری کراسلینک (شبکه ای ) شدند. میزان خود تمیز شوندگی پارچه های عمل آوری شده و لکه گذاری شده با لکه رنگ های طبیعی که عبارتند از قهوه و شاتوت و رنگ های سنتزی که شامل رنگ دیسپرس (C.I.Disperse Red 50 ) و مستقیم (DARK GREEN BN GREEN 6 ) می باشد تحت تابش لامپ فرابنفش (UV ) 400 وات و نور خورشید، با استفاده از اسپکتروفتومتری انعکاسی اندازه گیری گردیده است. همچنین مطالعه ساختار و ریخت شناسی پوشش نانو ذرات تیتانیوم روی پارچه پشمی با میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) بررسی گردید و حالت بلورین نانو ذرات تیتانیوم بوسیله پراش اشعه ایکس (XRD ) بررسی شده است.نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان درصد نانودی اکسید تیتانیوم خاصیت خود تمیز شوندگی نیز افزایش می یابد و همچنین میزان خود تمیز شوندگی پارچه های اکسید شده و عمل آوری شده به روش کراسلینک از پارچه های اکسید نشده بیشتر می باشد و ضمنا قابلیت خود تمیز شوندگی پارچه های عمل آوری شده تحت تابش لامپ UV400 وات در مقایسه با تابش نور خورشید بیشتر می باشد. با توجه به اینکه افزایش سیتریک اسید در مقدار ثابتی از نانو تیتانیوم دی اکسید نیز بررسی شده است به این نتیجه رسیدیم که مقدار سیتریک اسید تا یک حد بهینه مناسب بوده و استفاده بیشتر از آن، سبب کاهش میزان خود تمیز شوندگی می شود..