سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ضیغمی – پژوهشگاه نیرو-گروه انرژ یهای نوایران-تهران
شهریار بزرگمهری – پژوهشگاه نیرو-گروه انرژ یهای نوایران-تهران
حمیدرضا لاری – پژوهشگاه نیرو-گروه انرژ یهای نوایران-تهران

چکیده:

جهت استفاده بهینه از حرارت تولید شده در اثر سوختن زباله ها در کوره یک نیروگاه زباله سوز، نیاز به طراحی یک سیستم تولیدکننده بخار متناسب با شرایط کاری نیروگاههای زباله سوز می باشد. فرآیند طراحی و ارزیابی عملکرد تولیدکننده بخار شامل انتخاب تعداد متعددی فاکتورهای طراحی می باشد که بسیاری از آنها بطور مستقل از یکدیگر بر فرآیند تبدیل توان گرما یی ناشی از سوختن زباله ها به توان مکانیکی تاثیر می گذارند، این متغیرها به عنوان متغیرهای مستقل سیستم شناخته می شوند (مثل دما و فشار بخار خروجی از سوپرهیتر یا دمای گازهای داغ خروجی از کوره ). از طرفی تعدادی از متغیرهای موثر در سیستم نیز وجود دارند که بطور مستقیم در فرآیند طراحی انتخاب نمی شوند و نتیجه انتخاب متغیرهای مستقل می باشند (مثل سطح مبدلهای حرارتی). در مقاله حاضر هدف انتخاب تعداد ی از متغیرهای مستقل طراحی با بیشترین تاثیر در کارکرد سیستم تولیدکننده بخار و بررسی تاثیرات تغییر آنها بر راندمان قانون اول و دوم ترمودینامیک سیستم تولید توان در یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت سوزاندن 1200 تن زباله در روز، مناسب جهت ترکیب و شرایط زباله های ج امد شهری تهران می باشد . این مهم با مدلسازی فرآیند احتراق زباله در یک کوره توده سوز و فرآیندهای سیکل تولید توان نیروگاه با استفاده از نرم افزارVisual Basic جهت انجام دقیق و سریع محاسبات، در مقاله حاضر به انجام رسیده است.