مقاله تحليلي از جايگاه قرآن شناسي اهل بيت در روايات کليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در حديث پژوهي از صفحه 137 تا 170 منتشر شده است.
نام: تحليلي از جايگاه قرآن شناسي اهل بيت در روايات کليني
این مقاله دارای 34 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن شناسي اهل بيت
مقاله منزلت قرآن
مقاله جهت گيري روايات قرآني
مقاله آسيب شناسي روايات
مقاله انحصار در تفسير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايازي سيدمحمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مباحث مهم و ضروري در فرهنگ شيعه، شناخت موضع اهل بيت (ع) در معرفي قرآن و تفسير و ذکر مصاديق ان و تاثير انان بر فرهنگ سازي مرتبط با قرآن در جامعه است. يکي از کتاب هاي مهم حديثي شيعه که به موضع گيري هاي اهل بيت (ع) درباره قران پرداخته، کتاب کافي اثر ابوجعفر محمد بن يعقوب کليني (م 329 ق) است. کليني در اصول، رواياتي را به کتاب فضل القرآن اختصاص داده است. در اين کتاب چهارده باب و صد و بيست و چهار روايت در موضوعات مختلف، گردآوري شده است. بر اين تعداد، رواياتي افزوده مي شود که از چند طريق، کليني آن ها را نقل کرده يا در کتاب الدعا، همين اصول را آورده، و يا به مناسبت هاي مختلف در ابواب و کتب ديگر، رواياتي در تفسير قرآن از اهل بيت (ع) نقل کرده است. نکته مهم انکه در بررسي روايات مربوط به قرآن در اين کتاب، تنها نبايد به کتاب فضل القرآن بسنده کرد و روايات هم محدود به اين ابواب نيست، بلکه دايره احاديث قرآني فراتر از کتاب اصول و کتاب ياد شده است. در فروع و روضه کافي نيز روايات بسياري وجود دارد که به گونه اي در پيوند با مسايل و موضوعات فضيلتي و تفسيري است. از سوي ديگر، کتاب کافي از نخستين آثاري است که به لحاظ تاريخى، نشان از توجه و اهتمام به مسايل ياد شده دارد و متاسفانه درباره آن، نگاهي جامع و تحليلي انجام نيافته است. در اين تحقيق، هدف آن است که جايگاه مکتب قرآن شناسي اهل بيت و منزلت قرآن در نظر انان، در پرتو اين روايات که مشتمل بر جايگاه، ويژگي ها، تعليم و اوصاف قرآن از منظر اهل بيت (ع) و سيره عملي انان نسبت به قرآن و مسايل ديگر است، تحليل و بررسي و قدر و منزلت اين روايات بر اساس واقعيات موجود و آسيب هاي احتمالي نمايانده شود.