مقاله تحليل اثرات فعاليت هاي نئوتکتونيکي در نيمرخ طولي رودخانه هاي حوضه قرنقوچاي واقع در دامنه هاي شرقي سهند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در فضاي جغرافيايي از صفحه 79 تا 113 منتشر شده است.
نام: تحليل اثرات فعاليت هاي نئوتکتونيکي در نيمرخ طولي رودخانه هاي حوضه قرنقوچاي واقع در دامنه هاي شرقي سهند
این مقاله دارای 35 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکتونيک
مقاله نئوتکتونيک
مقاله شاخص SL
مقاله نيمرخ طولي
مقاله حوضه قرنقوچاي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بياتي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل تکتونيکي از عوامل ديناميکي محسوب مي شوند که بر تمامي اجزا سيستم هاي زهکشي تاثير مي گذارند. حوضه هاي زهکشي به طور اعم و نيمرخ طولي رودخانه ها به طور اخص، به تغييرات حاصل از فعاليت هاي تکتونيکي عکس العمل نشان مي دهند. نحوه اين عکس العمل ها در نيمرخ طولي رودخانه ها، در تغيير در فرآيندهاي فرسايشي و نهشته گذاري و در الگوي جريان رودخانه ها منعکس مي شود. حوضه قرنقوچاي (با مختصات 46o/27’ تا 47o/42’ طول شرقي و 36o/58’ تا 37o/44’ عرض شمالي، واقع در شمال غرب کشور) به عنوان بزرگ ترين حوضه کوهستان سهند، در طول تاريخ فعاليت هاي تکتونيکي متعددي را تجربه کرده و اين فعاليت ها در قالب حرکات نئوتکتونيکي هنوز هم ادامه دارد و آثار اين فعاليت ها در تمامي بخش هاي حوضه، بويژه در بستر جريان رودخانه ها قابل پي گيري است. در اين مقاله آثار فعاليت هاي نئوتکتونيکي در نيمرخ طولي رودخانه ها با استفاده از شاخص SL با انطباق با واحدهاي ليتولوژيکي و ويژگي هاي زمين شناسي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين بررسي ها نشان مي دهد که در بعضي از بخش هاي حوضه علي رغم يکسان بودن نوع ليتولوژي مقادير SL بسيار بالا است که اين امر حاکي از تحت تاثير قرار گرفتن نيمرخ طولي رودخانه ها از فعاليت هاي تکتونيکي و تغيير در فرآيندهاي نهشته گذاري و فرسايشي است.