مقاله تحليل تاثير عوامل سياسي – امنيتي در همگرايي منطقه اي «با بررسي موردي آ. سه. آن و شانگهاي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه 63 تا 87 منتشر شده است.
نام: تحليل تاثير عوامل سياسي – امنيتي در همگرايي منطقه اي «با بررسي موردي آ. سه. آن و شانگهاي»
این مقاله دارای 25 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست
مقاله امنيت
مقاله همگرايي
مقاله اتحاديه آ. سه. آن
مقاله سازمان شانگهاي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به علل و عواملي که نظريه پردازان براي آغاز و تداوم همگرايي در يک منطقه عنوان نموده اند از جمله: عوامل داخلي، منطقه اي، بين المللي، سياسي، اقتصادي، فني، اجتماعي و فرهنگي،… دو عامل اساسي عملگرايي و ملاحظات سياسي، امنيتي و قدرت هاي حامي باعث ايجاد و تداوم همکاري و همگرايي منطقه اي در دو سازمان همکاري شانگهاي و اتحاديه آن. سه. آن گرديده است. امور امنيتي و اوضاع خاص دو منطقه آسياي جنوب شرقي و آسياي مرکزي و همچنين ساختار نظام بين المللي حاکم، سرنوشت دو سازمان مذکور را تحت تاثير قرار داده است.