مقاله تحليل نشانه شناختي نهادهاي اجتماعي در سينماي رسول صدرعاملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1387 در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه 102 تا 126 منتشر شده است.
نام: تحليل نشانه شناختي نهادهاي اجتماعي در سينماي رسول صدرعاملي
این مقاله دارای 25 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانه شناسي
مقاله ‌نهادهاي اجتماعي
مقاله سينما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سينما از طريق فيلم به نحوي جامعه اطراف خود را به تصوير مي كشد و در واقع گرايش هاي روحي،‌ رواني و ضمير ناخودآگاه جمعي را منعكس مي سازد. فيلم ها با افشاي نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي يك جامعه روحيات يك دوران را مجسم مي سازند.
در اين نوشتار با تكيه بر نظريه كراكائر در عين مدنظر داشتن نظريه ژان دووينيو و با روش نشانه شناسي در سطح تحليل همنشيني و تحليل جانشيني و بهره گيري از استعاره ها، نمادها و برخي رمزهاي فني به آشكارسازي نهادهاي اجتماعي پرداخته شده است. بنابر يافته هاي تحقيق اين نهادها مخدوش و بيمار بوده و گرفتار تعارضات هنجاري و بيماري هايي چون دورويي، رياكاري و فريبكاري هستند و صفات ناپسند، ناهنجاري ها و كژرفتاري هاي بسياري را باعث مي شوند و بستر مناسبي براي اجتماعي شدن و هويت يافتن نوجوانان و جوانان نيستند. تعارضات هنجاري و رياكاري ناشي از آن در بزرگسالان، در نوجوانان و جوانان سركشي و سرباززدن از هنجارهاي اجتماعي را به دنبال دارد.