مقاله تحليل و ارزيابي نقاط حادثه خيز (از ديدگاه شناخت محل حادثه، هزينه هاي ناشي از خسارات و ضايعات و راهکارهاي اصلاحي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه 25 تا 48 منتشر شده است.
نام: تحليل و ارزيابي نقاط حادثه خيز (از ديدگاه شناخت محل حادثه، هزينه هاي ناشي از خسارات و ضايعات و راهکارهاي اصلاحي)
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصادفات جاده اي
مقاله نقاط حادثه خيز
مقاله هزينه خسارات و ضايعات
مقاله راهکارهاي اصلاحي
مقاله تحليل سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمعلم ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راه، انسان، وسيله نقليه و محيط نقش بسزايي در تصادفات دارند. بدون شک راه و وضعيت هندسي و فني آن به عنوان يکي از ارکان ترافيک نقش مهمي در وقوع تصادفات دارد. اصلاح يا حذف نقاط تصادف خيز تاثير بسزايي در ارتقاي ايمني و کاهش حوادث ترافيکي و کاهش خسارات و ضايعات دارند. فرآيند در اين تحقيق ارايه تحليل و ارزيابي شامل: شناخت محل حادثه، هزينه هاي ناشي از خسارات و ضايعات و راهکارهاي اصلاحي مي باشد. در اين راستا، بر اساس تحليل ها و ارزيابي ها آماري، تکنيک هاي اقتصاد مهندسي، و سلسله مراتبي انجام گرفته است. مطالعات موردي، محور شيراز – اصفهان يکي از محورهاي شرياني و مهم کشور است. انتخاب شده است. نتايج بدست آمده شامل: محاسبه هزينه هاي تصادفات گوياي اين واقعيت است که ميانگين هزينه هاي ناشي از تصادفات منجر به فوت، قريب به 5 برابر ميانگين هزينه هاي تصادفات منجر به جرح و تقريبا 9 برابر ميانگين هزينه هاي تصادفات خسارتي مي باشد. آمار و اطلاعات جمع آوري شده مويد وقوع 20 درصد از تصادفات در نقاط تصادف خيز است. که اين وضعيت، اهميت فوق العاده اصلاح و سرمايه گذاري جهت ايمن سازي نقاط تصادف خيز و بحراني جاده ها را نشان مي دهد. ميانگين نسبت فايده به هزينه در اجراي پروژه هاي ايمن سازي نقاط تصادف خيز تصادفات جاده اي محور شيراز اصفهان برابر با عدد 2/20 است، که توجيه اقتصادي بسيار قوي براي اجراي اين گونه پروژه ها است. رتبه بندي اجراي پروژه هاي ايمن سازي نقاط تصادف خيز در يک مدل تصميم گيري چند معياره با رتبه بندي اجراي اين پروژه ها تنها بر اساس تعداد تصادفات متفاوت است. مراتب از جهت منافع اجتماعي حاصل از اجراي پروژه مطلوب تر است. باتوجه به تحليل هاي انجام شده که نقاط و مناطقي که داراي تردد بيشتري هستند از اولويت بيشتري براي اجراي پروژه هاي ايمني برخوردارند.