مقاله تحليل و بررسي سروده «نادر يا اسکندر» اخوان ثالث که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه 35 تا 49 منتشر شده است.
نام: تحليل و بررسي سروده «نادر يا اسکندر» اخوان ثالث
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمبوليسم اجتماعي
مقاله نماد
مقاله اخوان ثالث
مقاله کودتاي 28 مرداد 1332
مقاله نقد ادبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از جريانات مهم شعر نو فارسي، سمبوليسم اجتماعي است که با نيما يوشيج آغاز شد و در دهه چهل به دليل شرايط اجتماعي آن زمان به اوج خود رسيد. هدف پژوهش حاضر تحليل و بررسي سروده «نادر يا اسکندر» اخوان ثالث از اين منظر است. اين سروده ترسيم آميزه اي از «تعهد اجتماعي و هنر شاعري اخوان» به شمار مي رود. توصيف، نمايش و استنتاج بافت اصلي اين سروده را تشکيل مي دهند. شاعر در اين سروده از طريق کنايات، نمادها و روابط حاکم بر آن ها، مفاهيم مورد نظر خود را به خواننده القا مي کند. انسجام مطالب و آفرينش تصاوير شاعرانه، تجربه هاي ملموس اخوان را از وضعيت اجتماعي بعد از کودتاي 28 مرداد 1332 به خوبي ترسيم مي کند. نتيجه نشان مي دهد با اين پژوهش مي توان به شناخت بهتري از اين سروده به ويژه از منظر سمبوليسم اجتماعي و جامعه شناسي ادبي دست يافت.