مقاله تحليل ژئوپوليتيك و ژئواكونومي خط لوله گاز ايران – هند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در فضاي جغرافيايي از صفحه 49 تا 70 منتشر شده است.
نام: تحليل ژئوپوليتيك و ژئواكونومي خط لوله گاز ايران – هند
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوپوليتيك
مقاله ژئواکونومي
مقاله ايران – هند
مقاله خط لوله گاز
مقاله پاکستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي ميرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه آغازين قرن بيست و يكم، تقاضا براي گاز طبيعي داراي بالاترين رشد مي باشد. رشد فزاينده اقتصادي هند، نيازمندي اين كشور به انرژي بويژه گاز طبيعي را افزايش داده است. از ميان انتخاب هاي متعدد براي واردات گاز طبيعي، گزينه خط لوله زميني ايران – هند مورد توجه مسوولان اين کشور قرار گرفته است كه با اين روش انتقال خط لوله از سرزمين پاکستان در اين پروژه ضرورتي انکارناپذير است. اما مساله اين است كه آيا همكاري هاي اقتصادي ايران، هند و پاكستان در قالب پروژه خط لوله گاز مي تواند چالش هاي ژئوپوليتيكي ميان سه دولت را به نفع منافع اقتصادي حل و يا تضعيف كند؟ براي پاسخ به اين مساله از روش توصيفي – تحليلي استفاده شده است. نتايج تحقيق بيانگر آن است كه دستاوردهاي ژئوپوليتيکي و ژئواکونوميكي هند، ايران و پاکستان در احداث پروژه خط لوله زميني يکسان نيست و همكاري هاي اقتصادي به تنهايي نمي تواند بازدارنده چالش هاي ژئوپوليتيکي ميان سه دولت باشد. بنابراين ناامني، بزرگ ترين چالش پيش روي خط لوله گاز در سرزمين پاكستان است.