سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زیبا فتوحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شیوا حاجی آقاجونی –
مهری اذانی – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

تاثیرخصوصیات اقلیم درهر منطقه کالبد خاص آن شهر یا منطقه پدید می آورد چرا که شرایط آب وهوایی به موازات عوامل محیطی از عوامل موثردرشکل گیری و تکوین شهرها به شمار می آیند بطوریکه شهرهای واقع درکویر و بیابان با شرایط اقلیمی خشک و بدون اب دارای ویژگیهای شهری و فضاهای خاص و مطابق با طبیعت است هدف پژوهش حاضر نیز بررسی طراحی و ساخت بافت شهری درکویر میب اشد لذا دراین پژوهش به مطالعه موردی شهرزواره پرداخته شده وسعی بربررسی شهرتاریخی و مهجور درکویر زواره دارد دراین پژوهش سعی شده تا با بررسی موقعیت جغرافیایی و طبیعی آن به بررسی ویژگیهای کالبدی و ساختارفضاهای شهری ساخته شده درشهرزواره بپردازد روش این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی موردی می باشد یافته های این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی بدست آمده از یافته های این پژوهش می توان به این نکته اشاره داشت که معماری و ساخت فضاهای شهرزواره همگام با طبیعت کویری و اقلیم آن بوده بگونه ای که پیشینیان درساخت و بافت شهر کاملا به این نکته توجه داشته اند.