سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا مرسلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جمال زمانی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف اولیه این تحقیق، تعیین دقت ابعادی الگوها ی مومی تولید شده یک نوع پره توربین که شامل بیشتر نواحی مشترک در پره های توربی ن (ایرفویل،پلت فرم و ریشه ) است، توسط ابزار فرم (قالب RTV)یا سیلیکونی و ابزار سخت (قالب Polyurethane ) یا اپوکسی می باشد . ضروری است که در طول قالب گیری به منظور بدست آمدن دقت ابعادی مناسب الگوی مومی، از پارامترهای بهینه تزریق استفاده نمود . از تحقیق فعلی متوجه می شویم که قالب اپوکسی ( قالب Polyurethane ) الگوی دقیق تری را نسبت به قالب سیلیکونی ( قالبRTV) تولید می کند . و همچنین محدودهتغییرات ابعادی در جهات مختلف مختصاتی تعریف شده پره توربین در ابزار فرم (قالب RTV) یا سیلیکونی و ابزار سخت ( قالب Polyurethane ) یا اپوکسی بدست آمد . در قالب سیلیکونی انقباض به صورت میانگین در جهت محور X مختضات(روی صفحه پلت فرم در راستای طولی ریشه) تقریبا 0/6 درصد و در جهت محور Y مختصات (روی صفحه پلت فرم در راستای عرضی ریشه ) 3/5 در صد و در جهت محورZ مختصات (در راستای ایرفویل )، 0/6 درصد و در قالب اپوکسی انقباض به صورت میانگین در جهت محورX مختصات تقریبا 1/1 درصد و در جهت محور Y مختصات 0/6ودر جهت محور Zمختصات 0/6 درصد می باشد این مطالعات به ریخته گری دقیق کمک می کند تا تغییر مجاز مورد نیاز در نقشه کشی CAD اولیه را برای تولید قالب نهایی با حداقل بی دقتی در ابعاد تخمین بزند.