سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
کوروش اپرناک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق
رضا بابالو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق
فرامرز فقیهی – استادیار گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده:
با توجه به ماهیت تناوبی منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر خورشید از سیستمهای ترکیبی استفاده می شود که امکان تبدیل و ذخیره انرژی الکتریکی را فراهم می آورند. در این راستا تحلیل اقتصادی استفاده از منابع تجدیدپذیر ترکیبی مساله ا ی مهم م ی باشد . بدین منظور در این مقاله توجیه اقتصاد ی تامین بار 35 کیلووات برای یک ی از روستاهای استان های جنوبی با استفاده از شبیه سازی نرم افزارHomer مبتنی بر انرژی های خورشیدی، پیل سوختی بانضمام باتری ارائه می شود