سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حسین شیرگاهی – هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
محمد مهدی شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و
سید مهدی روهبان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و

چکیده:
معماری مبتنی بر سرویس جدیدترین نسل از معماری سیستمهای اطلاعاتی است و این معماری طی چند سال اخیر توسط تکنولوژی وب سرویس پیاده سازی میشود. یکی از ویژگیهای مهم در این نوع معماری وجود کاربران و زیار سیستمهای متفاوت و ارتباط و همکاری میان آنها در انجام فعالیتها است. در این معماری غالباً منابع و سرویسها با صورت اشتراکی در اختیار کاربران مختلف قرار میگیرند، بنابراین تعریف و مدیریت سطوح مختلف امنیت و اعمال سیاستها بر روی منابع در اینگونه سیستمها یک ضرورت به شمار می آید. در این مقال مدل های مطرح کنترل دسترسی و همچنین مکانیزم اعطای مجوز در این مد ها مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا ک تعریف سیاست های کنتال دسترسی در محیط معماری سرویس گرا بایستی دارای ساختاری پویا و تا حد امکان عاری از پیچیدگی باشد ، در ادامه مقاله تلاش شده مدل های کنترل دسترسی از لحاظ پویایی و پیچیدگی مورد بررسی قرار گرفته و مدلی که سازگاری بیشتری با محیط معماری مبتنی یر سرویس دارد معرفی می گردد.