سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مصطفی جلاب – کارشناس ارشد مکانیک دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی(مسئول مکاتبات)
حسام الدین سالاریان – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:
افزایش جهانی قیمت های سوخت از یک طرف و کاهش منابع سوخت های فسیلی و همچنین افزایش تولید گازهای گلخانه ای در جهان از طرف دیگر، سبب گردید تا کشورهای پیشرفته و بالطبع سایر کشورها، سیاست های متنوعی را جهت کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای اتخاذ نمایند، یکی از این سیاست ها که در سال های اخیر بطور چشمگیری در جهان توسعه یافته است بهره گیری از تکنولوژی تولید همزمان برق و حرارت بمنظور کاهش مصرف انرژی و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در جهان می باشد. در استان مازندران نیروگاه بزرگ شهید سلیمی نکا برای تولید برق و رساندن آن به مشترکان به دلیل طولانی بودن خطوط انتقال برق تلفات زیادی را متحمل می شود، در صورتی که سیستم های تولید پراکنده با تولید برق در محل مصرف این تلفات انتقال را به حداقل می رساند. همچنین در نیروگاه تولید پراکنده به جای استفاده از انرژی برای تولید مصارف گرمایشی از اتلافات خروجی دودکش استفاده می شود که هزینه های سوختی را نیز کاهش می دهد. نظر به اهمیت این سیستم ها و نیاز به توسعه آنها در اقلیم، در این مطالعه، با هدف تعیین ترکیب مناسب و بهینه میکروتوربین برای ساختمان بام چالوس، براساس تجزیه و تحلیل انرژی – اقتصادی، نوع و تعداد میکروتوربین های مورد نیاز برای بار الکتریکی و حرارتی در طول یک سال انتخاب شد. برای انجام این کار، پس از مطالعه میدانی و برآورد بارهای مورد نیاز، با به حداقل رساندن تابع هدف هزینه تولید انرژی، ترکیب بهینه انتخاب شد که دارای بازگشت سرمایه 5/7 سال می باشد.