سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
نوید پرچمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ایران
ثمر بهروزی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ایران
کامران زینالزاده – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده:
به منظور پیش بینی صحیح داده های آینده سری، نیاز به ایجاد مدلی مناسب بین داده های مشاهداتی قبل یا همان سریزمانی موجود می باشد. یکی از فرضیات اساسی در مدلسازی سریهای زمانی هیدرولوژیکی ایستا بودن سری زمانی است. این درحالی است که بسیاری از سریهای هیدرولوژیکی بنا به دلایل مختلف مانند روند، ناایستا هستند. روشهای مختلفی جهت آزمون ایستایی سری زمانی ارائه شده که مهمترین و رایج ترین روشها سه روش KPSS و ADF و PP است. در این تحقیق ایستایی رودخانه ساریسو واقع در ماکو در استان آذربایجان غربی توسط نرم افزار Eviews مورد تحلیل قرار گرفت که نتیجه آن توسط آزمون های مختلف دلالت بر ایستا بودن سری زمانی دبی در دوره های سالیانه، ماهیانه و هفتگی می باشد.