سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ریحانه قانع مطلق – آزمایشگاه سیستم های پیچیده، گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا- گروه فیزیک، د
ناهید ملکی جیرسراجی – آزمایشگاه سیستم های پیچیده، گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا
شاهین روحانی – دانشکده فیزیک،دانشگاه صنعتی شریف،

چکیده:

ما در این مقاله قوانین هورتن را برای طرح های مختلفی از نقشهای منظم ایجاد شده در طبیعت مانند نقش هایی که رگبرگهای برگها می سازند، نقشهایی که باکتری ها می سازند و نقش های به جا مانده ازشارش سیالات ناهمگن روی سطوح هموار بکار بستیم و نشان دادیم که آنها طرحهایی فرکتالی می سازند که همگی از قوانین هورتن برای شبکه های رودخانه ای تبعیت می کنند بدین معنی که ضریب شاخه شاخه شدن R(n) نیز ضریب نسبت طول های متوالی R(L) هر دو مقادیری مستقل از w مرتبه شاخه هستند. این کار را برای برگهای مختلف انجام دادیم و نشان دادیم که همگی تقریبا دارای یک بعد فرکتالی هستند. این قوانین را برای طرح های به جا مانده از تجمع باکتری ها ونیز شارش سیالات نا همگن روی سطوح شیبدار نیز بکار بردیم.