سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدتقی نوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

توزیع تنش در دو لایه ی در هم جازده شده ی یک مخزن تحت فشار بالا مورد بررسی قرار گرفته است . به این منظور با استفاده از روابط لامه و روش اجزا محدود توزیع تنش در دو لایه به دست آمده است . جهت تایید، مقادیر تنش در سطح داخلی لایهی داخلی توسط آزمایش مشخص شد. مشاهده گردید که نتایج هر سه روش با دقت خوبی به هم نزدیکند . دو سیلندر در اختیار میباشند که برای بالاتر بردن استحکام و عمر خستگی مخزن تحت فشار باید در یکدیگر جازده شوند .یلندر داخلی توسط یخ خشک تا دمای 78- درجه سانتیگراد سرد شده و سیلندر خارجی در کوره تا دما ی 250 درجه سانتیگراد گرم می شود، سپس سیلندر داخلی را در سیلندر خارجی جا میزنیم. پس از هم دما شدن مجموعه، ابعاد تغییر یافته ی سیلندرها تمایل دارند به مقادیر اولیه برگردند و چون قطر خارجی سیلندر داخلی اندکی بزرگتر از قطر داخلی سیلندر خارجی بوده تداخل ایجاد شده و در سیلندر داخلی تنش پسماند فشاری ایجاد م یشود که مطلوب می باشد. توزیع تنش محیطی و شعاعی در دو س یلندر ارزیابی شد و در نهایت مشاهده گردید که تلرانسهای ابعادی دو لایه تاثیر به سزایی در مقادیر تنش دارند.