سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا خلیلی – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرزاد جهانمیر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

خواص مخازن تمام کامپوزیتی تحت تاثیر عوامل و پارامترهای فرایند رشته پیچی می باشد. دراین مقاله پارامترهای موثر فرایند رشته پیچی مرطوب شناسایی شده و از بین آنها پارامترهای کشش الیاف، دمای رزین، سرعت پیچش و سیکل پخت برای تحلیل انتخاب شده است. با استفاده از روش تاگوچی در طراحی آزمایشات اثر هر یک از این پارامترها بر درصد رزین و الیاف، فشار تخریب و افزایش شعاع قسمت استوانه ای بررسی شده است. دمای رزین، سرعت پیچش و کشش الیاف به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر روی درصد الیاف می باشند. کشش الیاف، دمای رزین، سرعت پیچش و سیکل پخت به ترتیب مهمترین عوامل بر روی فشار تخریب می باشند. و همچنین دمای رزین، سیکل پخت، کشش الیاف و سرعت پیچش به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر روی افزایش شعاع هستند. پس از انجام آزمایش تخریب مشاهده شده است که کلیه مخازن از محلبرخورد عدسی به استوانه تخریب می شوند و این موضوع بیانگر بحرانی بودن این منطقه می باشد که در روش رشته پیچی در این ناحیه توجه خاصی می بایست معطوف گردد.