سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی مدنی – دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور علیزاده – دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله نتایج شبیه سازی المان محدود غیرخطی به منظور تحلیل تعامل بین استنت و رگ به روش المان محدود ارائه شده است. تحلیل با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS به روش استاتیک انجام شده است. ا ستنت تحت جابجایی شعاعی قرار می گیرد تا با رگ تماس یابد. جهت کاهش زمان محاسبات و با استفاده از فواید تقارن محوری تنها یک چهارم مدل مورد تحلیل قرار گرفته است. مدل های مادی الاستوپلاستیک و ایزوتروپیک غیرقابل تراکم به ترتیب برای استنت و رگ در نظر گرفته شده است. سرانجام تنش های شریان در حین تماس با استنت مورد بحث قرار گرفته است.