سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی صدیقی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابراهیم رقاع قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در مقاله حاضر تحلیل تنش در تیر ساندویچی برش داده شده با پوستههای کامپوزیتی تحت بارگذاری استاتیکی، انجام شده است . از تئوری مرتبه بالای تیر ساندویچی برای مدلسازی تغییر شکل تیر و تنشهای حدفاصل هسته و پوسته ها تحت خمش سه نقطهای، استفاده شده و معادلات حاکم بدست آمده و حل شده اند . در تئوری مرتبه بالا تغییر شکلها در ارتفاع هسته بر خلاف تئوری کلاسیک، غیرخطی در نظر گرفته میشود، لذا اثر انعطاف پذیری هسته لحاظ میشود . تحلیل المان محدود با استفاده از نرم افزار انسیس ١ برروی تیر ساندویچی برش داده شده صورت گرفته و نتایج حاصله با نتایج تئوری مرتبه بالا مقایسه و صحه گذاری شده است . پس از حل معادلات حاکمه با استفاده از نرم افزار متلب ٢ ، اثر تغییرات هندسه تیر اعم از تغییر زاویه پوستهها، ضخامت هسته و ضخامت پوستهها بررفتار تیر و تنشهای حاصله، قابل بررسی می باشد