سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاور عنانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
رضا عوض محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا نقدآبادی – استاد

چکیده:

در این مقاله سعی داریم معادله مشخصه ای برای مواد کامپوزیتی تقویت شده با ذرات غیر کوری به منظور تحلیل تنش ماکروسکوپیک آنها ارائه دهیم. فازهای تشکیل دهنده کامپوزیت از مواد غیر خطی هایپرالاستیک تشکیل یافته که قابلیت تغییر شکل های بزرگ را دارد. همچنین ذرات تقویت کننده به شکل اسفروید (Spheroid) در نظر گرفته شده که در اندازه های مختلف ولی با جهت گیری یکسان در داخل ماتریس پخش شده اند. با انتخاب یک المان حجمی نماینده که به شکل یک اسفروید پوشش دار هم کانون (Confocal) بوده و با در نظر گرفتن یک میدان تغییر شکل مناسب برای ذره و ماتریس، مسئله برای بارگذاری متقارن در صفحه به همراه کشش یا فشار در خارج صفحه حل می شود. سپس با استفاده از روش همگن سازی معادله مشخصه ای برای ماده مرکب که در مقیاس ماکروسکوپیک همسانگرد جانبی خواهد بود، ارائه می شود. همچنین با استفاده از مدل المان محدود، جوابهای نیمه تحلیلی با جواب های عددی مقایسه شده که در محدوده نسبت حجمی و مقدار بارگذاری انتخاب شده همخوانی خوبی مشاهده می گردد.