سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
حمید جهانیان – کارشناس ارشد طراحی سازه های هوایی، کارشناس ارشد، شرکت هواپیما سازی ایر
محمد رضوانی – کارشناس ارشد طراحی سازه های هوایی، کارشناس ارشد، شرکت هواپیما سازی ایر
محمد علی وزیری زنجانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ام

چکیده:
تنش های پسماند(Residual Stresses) تنش هایی هستند که وقتی جسمی از نیروهای خارجی رهاست، در آن جسم وجود دارند. چون تنش های باقیمانده توسط تغییرشکل مومسان غیریکنواخت تولید می شوند، بررسی تنش های باقیمانده ای که در هر فرآیند کاری ایجاد می شوند، اهمیت دارد. تنش پسماند تنشی است که بر اثر انجام عملیات خاصی در جسم باقی م یمانند و در حالی که جسم تحت هیچ بارگذاری خارجی نیست نیز وجود دارد. عموماً، عبارت تنش پسماند به صورت اثر استاتیکی، نماینده میدان های تنشی تک محوری یا چند محوری دریک سیستم بسته، بدون وجود هیچگونه نیرو یا گشتاور خارجی است. طبیعت تنش پسماند به گونه ای است که در مقابل هر تنش کششی، تنش فشاری نیز باید وجود داشته باشد ، به گون های که جسم در حالت تعادل باقی بماند، که به این حالت « حالت خود تعادلی » می گویند. این مواضع تنشی با هم در تعادلند.دراین مقاله سعی شد تا تاثیر بار ضربه ای ناشی از احتراق درمحفظه احتراق یک موتور پیستونی هوایی بررسی گردد.همچنین با مدل سازی المان محدود یک تاج پیستون درر نرم افزار اباکوس بازگذاری احتراقی و نتایج تنش پسماند را بررسی کنیم و روش کاهش تنش پسماند نیز ارائه گردد.