سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سینا میرزایی صفت – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد سازه دریایی
محمدجواد کتابداری – استادیار، عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی

چکیده:

نیازهای روزافزون بشر، لزوم استفاده از سازه های دریایی که دارای توانایی های متفاوت، و همچنین تنوع ابعادی هستند را اجباری می کند . بسیاری از این سازه ها ، از جمله سکوهای دریایی، کشتی ها، موج شکن ها و غیره، جزء سازه های حجیم محسوب می شو ند . در سازه ها ی حجیم، روابط موریسون به منظور انجام محاسبه نیروهای وارد بر سازه و همچنین تحلیل های دینامیکی صادق نیست و لازم است که از تئوری تفرق در محاسبه نیروهای وارد بر سازه و تحلیل دینامیکی آن ها استفاده گ ردد . در تئوری تفرق، معادله لاپلاس با توجه به شرایط مرزی تئوری تفرق حل می گردد . در این مقاله ابتدا تئوری تفرق بررسی شده سپس اندرکنش امواج منظم خطی بر روی یک سیلندر حجیم ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .