سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین علی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
هاله کنگرلو – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

با معرفی شبکه ی فرکتالی مثلث سرپینسکی با ساخت ترکیبی جدیدی که تاکنون ارایه نشده ، یعنی حالت سه بعدی آن و شبکه فرکتالی دانه برف کخ برای اولین بار با اعمال المان های الکترونیکی روی شبکه ، بافته حاصله را ساده سازی کرده و فرمول عمومی برای المان های الکترونیکی معادل شبکه استخراج نموده و رفتار ایزوتروپیماکروسکوپیک شبکه را مورد تحلیل قرار داد. روش متداول برای ساده سازی حالت دوبعدی سرپینسکی استفاده از قوانین کیرشهف و هندسه دیفرانسیل مدرن است که محاسبات را بسیار پیچیده و حتی در مواردی غیره قابل حل می کند که می توان به جای آن برای اولین بار از حالت سه بعدی قاعده ستاره -مثلث استفاده کرد. با بهره گیری از فرمول های عمومی معرفی شده در این مقاله برای این نوع شبکه ها علاوه بر راحتی کار می توان اثر متغییرهای دیگر را نیز روی شبکه مورد بررسی قرار داد .