سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین برادران – استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی فروغان گرانسایه – کارشناس ارشد بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سقف های شناور کاربرد زیادی در مخازن ذخیره مواد نفتی دارند. با توجه به اینکه جابجایی سقف در برابر ضخامت آن زیاد است. تئوری غشایی بر رفتار سقف شناور حاکم می باشد. بر مبنای این تئوری معادلاتحاکم بر سقف بصورت دو معادله دیفرانسیل غیر خطی که به یکدیگر کوپل هستند در می آید. تغییر شکلهای بزرگ، بارگذاری پیچیده و شرایط مرزی غیر معمول باعث شده که حل معادله حاکم بر سقف شناور مشکل باشد. در این مقاله نوعی روش خطی سازی مجازی برای حل این معادلات ارائه گردیده است. در این روش ابتدا با تعریف چند تابع معادلات را به صورت مناسب خطی می کنیم. سپس معادلات خطی مقدار مرزی را به چند معادله مقدار اولیه تبدیل کرده و حل می کنیم. جواب نهایی از ترکیب خطی این جوابها بدست می اید. افزایش سرعت حل معادلات و عدم نیاز به سعی و خطا و حذف فرضهای ساده کننده از مزایای این روش می باشد. تطابق خوبی بین نتایج به دست آمده از روش پیشنهادی با جوابهای به دست آمده از روشهای قبلی که بر پایه سعی و خطا هستند وجود دارد. علاوه بر این با توجه به سریع بودن روش پیشنهادی تاثیر بعضی از پارامترها بر روی رفتار سقف شناور به کمک آن مورد بررسی قرار گرفته است.