سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حنیف راست گفتار – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
محمود فتوحی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا آراستی – استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کاربرد تکنولوژی های تولید پراکنده انرژی الکتریکی در سال های اخیر گسترش چشمگیری یافته است. مجموعه ای از عوامل مختلف باعث گسترش سریع این تکنولوژی ها شده است ، از جمله سیاست های تشویفی دولت ها، تغییر ساختار سیستم های قدرت، پیشرفتهای فنی و افزایش نگرانیهای زیست محیطی ناشی از کاربرد روز افزون سوخت های فسیلی. لذا با توجه به 1- رویکردد قابل توجه در سطح دنیا به این تولیدات و اهمیت این مولدها در کشور 2- وجود تکنولوژی های متنوع و مقاومت برای انواع تولیدات پراکنده 3- محدودیت در سرمایه گذاری روی تمام این تکنولوژی ها به خاطر محدودیت در منابع ملی 4- وجود برخی الزامات برای انواع تولیدات پراکنده. اولویت بندی و انتخاب تکنولوژی های بهتر از منظر معیارها و شاخص های مختلف اقتصادی، فنی، زیست محیطی ، تکنولوژیکی و … جهت: 1- تصمیم گیری در مورد اولویت های سرمایه گذاری و 2- انجام فعالیت های تحقیقاتی برای دستیابی به داشن فنی طراحی و ساخت آنها به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور ، اولاً لازم و ضروری ثانیاً استراتژیک به نظر میرسد. هدف این تحقیق مقایسه و ارزیابی استراتژیک جذابیت تکنولوژی های (Distributed Generation)HG جهت تعیین اولویت ها در کشور و ارجحیت بندی وزن – دار آنها نسبت به هم از دید معیارهای مختلف (27 معیار) میباشد. بدین منظور از فرایندتصمیم گیری چند معیاره درخصوص این تکنولوژی ها استفاده می شود. در واقع با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مبتنی بر منطق فازی، پس از تعیین معیارها و شاخص های این ارزیابی، به معیارها و زیر معیارها با توجه به اهمیت آنها اوزانی اختصاص یافت ه و ارزشگذاری کمی صورت می گیرد.سپس با تشکیل یک مدل تصمیم گیری و به کارگیری این مدل گزینه ها(تکنولوژی ها) نسبت به این معیارها سنجیده و با وزن های مشخص ارجحیت بندی می شوند. چنین رازیابی ای با دید استراتژیک در سیاستگذاری تکنولوژی و تدوین استراتژیک توسعه تکنولوژی های تولید پراکنده جهت استفاده و به کارگیری مناسب آنها در کشور می تواند به کار اید.