سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس راستگو – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
رحیم تحریری ماسوله – کارشناس ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

چکیده:

بیشتر تئوری های توسعه یافته برای تعیین تنشها و کرنش های پسماند در نزدیکی لبه سوراخ سردکاری شده بر اساس تحلیل دو بعدی بنا نهاده شده اند. این تئوری ها به دلیل ماهیت سه بعدی فرایند سردکاری وضعیت واقعی را ارائه نمی دهند.
در این کار با استفاده از نرم افزار المان محدود ANSYS مدلهای محور متفارن و سه بعدی برای تحلیل فرایند سردکار ییک سوراخ اتصال بکار برده شده است. تنش ها و کرنش های پسماند در سطوح جانبی و وسط ورق محاسبه شده و با نتایج تجربی حاصل از آزمایش پراش اشعه ایکس که توسط میشل انجام شده است مقایسه شده اند.