سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده بیوس
کریم خضابی خسرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده بیوس
علی جعفری – عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده:

پسته یکی از محصولات مهم و استراتژیک کشورمان می باشد که سالانه وقت و هزینه های زیادی صرف فراوری آن میشود. از این رو انجام پژوهش های علمی و کاربردی در زمینه توان مصرفی فرایندهای مختلف فراوری پسته، می تواند در کاهش انرژی مصرفی و در نهایت هزینه های مربوط به فراوری آن، نقش مهمی ایفا کند.
بنا به مطالعات انجام شده فرایند پوست کنی پسته نسبت به سایر مراحل فرآوری این محصول، نیاز به توان و انرژی بیشتریدارد و چون سیر پیشرفت و تکاملماشین های پوست کنی پسته به سمت استفاده از مکانیزم قفسه های مشبک ساینده پیش میرود در این تحقیق سعی بر محاسبه توان مصرفی، تحلیل سینتیکی وتعیین ضریب ایمنی ماشین پوست کنی پسته از نوع قفسه ای ساینده شده است.
طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، مایکزیمم توان مصرفی برای پوست کن پسته نوع دوقفسه ای ساینده طراحی شده توسط محمودی و همکاران در سال 1386، 41/8 کیووات و ضریب ایمنی آن، 2/1 بدست آمد.