سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد بدخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه گیلان
ابوالفضل درویزه – استاد – دانشگاه گیلان
مجیدعلی طاولی – استادیار – دانشگاه گیلان

چکیده:

شکلدهی آزاد سوپر پلاستیک 1 به روش دمشی 2 پرکاربردترین روش شکل – دهی سوپر پلاستیک در صنعت می باشد، اما عدم یکنواختی توزیع ضخامت در دیواره بخشهای شکل یافته، یکی از مشکلات عمده این روش است . از آنجا که کیفیت شکل دهی سوپرپلاستیک به میزان بسیار زیادی وابسته به نرخ کرنش است، باید با استفاده از پروفیل های فشاری مناسب، نرخ کرنش را کنترل نمود . دراین تحقیق، تحلیل شکلدهی آزاد سوپر پلاستیک به روش المان محدود و به کمک نرم افزار ABAQUS با درنظر گرفتن پروفیل فشاری که نرخ کرنش را در مرکز ورق ثابت نگه دارد، انجام شده است . علاوه بر آن پروفیل فشار بهینه برای یکنواخت کردن توزیع ضخامت ارائه شده است و تحلیل به دست آمده از به کار بردن این پروفیل، با تحلیل حاصل از اعمال پروفیل فشاری که به صورت تجربی برای شکلدهی سوپرپلاستیک به دست آمده ، مقایسه شدهاست .