سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یحیی حیدریان – کارشناس ارشد- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرزاد شمس – استادیار
رضا ابراهیمی – استادیار
گودرز احمدی – استاد –دانشگاه کلارکسون آمریکا

چکیده:

هدف از این پژوهش، ارائه کد عدد ی برا ی شبیه سازی عددی جریان های دوفازی پراکنده مایع – مایع و گاز – مایع می باشد. بر اساس دیدگاه اویلری معادلات بقای جرم و اندازه حرکت برای هر فاز به کار گرفته شده است . در این شبیه سازی عددی از روش حجم محدود برای گسسته سازی معادلاتدیفرانسیل جزیی و تبدیل آن به معادلات جبری استفاده شده است . همچنین از الگوریتم سیمپل توسعه یافته برای جریان های دو فازی بهره برده شده است . اندرکنش بین دو مولفه با نیروی پسا و نیروی برآ در نظر گرفته شده است . برای تایید صحت کد عددی ، جریان گاز – مایع (جریان
حباب) درون یک لوله عمودی با این روش شبیه سازی شده است . در نهایت به بررسی پارامترهای مختلف از جمله کسر حجمی، قطر ذرات و سرعت نسبی بر روی جریان در حالت آرام پرداخته شده است.