سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزین کریمی – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس سروش – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سد تهم یک سد خاکی با هسته رسی به ارتفاع 123 متر و طول تاج 458 متر است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار FLAC V4 و با انتخاب یک مدل رفتاری الاستیک- پلاستیک کامل، کالیبراسیون مصالح سد با ایجاد یک مدل آزمایش سه محوری انجام و سپس شرایط ساخت وآبگیری این سد مدل سازی شده است. با بهره گیری از امکانات این نرم افزار کانتورهای تنش، فشار آب منفذی و نشست رسم شده و در نهایت برای کنترل صحت مراحل مذکور و اعتبار بخشی به روند تحلیل، نتایج تحلیل عددی با نتایج ابزار دقیق مقایسه شده است. نتیجه این مقایسه تطبیق خوبی بین نتایج تحلیل عددی با واقعیت را در اکثر نقاط نشان می دهد.