سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزاد بازدیدی تهرانی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
مهدی جهرمی –
مهدی کرمی –

چکیده:

فرآیند انتقال حرارت در جت نوسانی برخوردی با یک صفحه تخت در شرایط آشفته و غیر دائم مورد تحلیل عددی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حاضر که با داده های تجربی مورد تایید قرار گرفته، نشان دهنده برتری مدل آشفتگی Low-Re k-ε بر مدلهای آشفتگی standard k-ε و RNG k-ε در محدوده پارامترهای مورد نظر در مقاله است. عدد ناسلت لحظه ای در مرکز صفحه دارای مقداری نوسانی است که با نوسانات سرعت ورودی اختلاف فاز دارد.