سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد نوروزی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران
مصطفی محمدیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران
علی یزدیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران

چکیده:

در میان روش ها و سیستم های مختلف کنترل موتورها، کنترل برداری یکی از روش های بسیار موثر و کاربردی در صنعت می باشد که به علت داشتن محاسبات زیاد وپیچیده برای اجرای آن از ریز پردازنده های ممیز شناور و ممیز ثابت (Floating & Fixed Point DSPs) استفاده می شود. ریز پردازنده های ممیز شناور دارای کیفیت کاری و قیمت بالایی بوده و از آنها بیشتر در پروژه های تحقیقاتی استفاده می شود و بکارگیری آنها در تولیدات انبوه کنترلرهای صنعتی ، مسئله پر هزینه بودن را به دنبال دارد. در مقابل، ریز پردازنده های ممیز ثابت از قیمت پایین تری برخوردار بوده ولی به علت داشتن محدوده دینامیکی کمتر، احتمال بروز مشکل سرریزی و خطاهای محاسباتی ناشی از آن، استفاده از این نوع ریز پردازنده ها را با کمی دقت بیشتر همراه ساخته است. در این مقاله، با توجه به بررسی اثرات استفاده از محاسبات ممیز ثابت، یک تحلیل مناسب برای اجرای سیستم کنترل برداری در ریز پردازنده های ممیز قابت برای موتورهای القایی با سایزهای متفاوت پیشنهاد شده است. با استفده از این تحقیق طراحان نرم افزار می توانند بدون نگرانی از سرریز (overflow) و یاکاهش دقت سامانه های کنترل برداری موتو رالقایی را طراحی نمایند.