سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا حاجی عبدالرزاق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خطوط راه آهن،دانشکده مهندسی راه آهن، د

چکیده:

هم اکنون پلهای زیادی در شبکه راه آهن وجود دارند که به دلیل عدم انطباق ظرفیت باربری این پلها با سرعت و تناژ عبوری قطارها، افزایش ظرفیت عبوری خطوط راه آهن را با مشکل مواجه ساخته است. به جهت کهولت ساخت و یا عدم تطبیق طراحی اولیه این پلها با سرعت و باربری کنونی، تقلیل سرعت لازم است و این خود باعث کاهش ظرفیت شبکه ریلی می گردد. لذا در سالهای اخیر بررسی روشهای افزایش سرعت و بار محوری خطوط و پلها، یکی از عمده سرفصل های مورد بحث در جامعه حمل و نقل ریلی بوده است.
در این مقاله تقویت و افزایش بار محوری پلهای کوچک با استفاده از صفحات فولادی موجدار، به عنوان یکی از روش های مقاوم سازی، مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا،تحلیل اجزاء محدود یک مدل پل 4 متری تقویت شده با صفحات فولادی موجدار انجام شده است. هدف از این تحلیل، بررسی عملکرد سازه تقویت شده و دستیابی به یک طرح بهینه می باشد.
برای نیل به یک طرح بهینه و اقتصادی، یک نمونه پل تقویت شده به کمک صفحات فولادی موجدار مدلسازی شده و تغییر نوع و ضخامت صفحات در تغییر تنش ها و تغییر شکلهای پل آنالیز شده است و نهایتاً با استفاده از نتایج حاصله و مقایسه آنها، روش انتخاب نوع و ضخامت صفحات ارائه گردیده است.