سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن رضاسلطانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشجوی کارشناسی ارشد (نو
سید حمید رضا حسینی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشجوی کارشناسی ارشد
هیوا خالدی – شرکت مهندسی پتروگاز خاور ، گروه نیرو و پیشرانش، کارشناس ارشد تور
محمد باقر غفرانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشیار دانشکده مکانیک

چکیده:

شبیه سازی و پیش بینی عملکرد موتور توربین گازی چه در فاز طراحی و چه در مرحله عملکرد از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. در این مدلها رفتار فیزیکی اجزاء از قبیل کمپرسور، محفظه احتراق و توربین در ارتباط با هم شبیه سازی می شوند. در این مقاله یک مدل یک بعدی برای شبیه سازی کمپرسور و توربین با در نظر گرفتن خنک کاری پره ها به روش مرحله به مرحله توسعه داده شده است. اصلی ترین ویژگی کار حاضر توسعه قواعد کیفی و کمی منطبق بر واقعیت رفتاری کمپرسور است که در فضای حل به الگوریتم ژنتیک داده می شود تا بتوان به جوابهای واقعی طراحی رسید. نتایج نشان می دهد که تطابق بسیار خوبی بین فرضیات صورت گرفته و کمپرسور ١٢ مرحل های وجود دارد. با داشتن شرایط طراحی و منحنی مشخصات کلی طبقات عملکرد یک توربین گاز صنعتی در شرایط خارج از نقطه طراحی بدست می آید.