سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود سلیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان – استاد
مجتبی کبیریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر – دانشجوی دکترا

چکیده:

در این مقاله فرایند فورجینگ چرخدنده ساده باکمک توابع دو تایی جریان مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است . در این روش منطقه تغییرشکل به چندین حوزه تفکیک شده و هر حوزه با یک المان سه بعدی اجزاء محدود مدلسازی شده و برای هر حوزه توابع جریان به طور جداگانه استخراج شده است . میدان سرعت برگرفته از توابع جریان به طور خودکار شرایط تراکم ناپذیری جریان را ارضاء خواهد کرد . از طرفی میدان سرعت بدست آمده تابعی از مقادیرتابع جریان گره ایی است که تعدادی از این مقادیر قرار گرفته بر روی سطح آزاد شمش، مجهول بوده که با مینیمم سازی تابع انرژی مصرفی این مقادیر تعیین شده ودر نهایت میدان سرعت وپروفیل سطح آزاد ماده در حال جریان تعیین شده است . در انتها اثرات ضریب اصطکاک ، مدول و تعداد دندانه بر فشار و نیروی لازم برای انجام فرایند مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاصل با روشهای دیگر مقایسه شده و تطابق خوبی را نشان می دهد