سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
علی عطاردی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا
محمدعلی اشجاری – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفانویسنده مسئول مکاتبات

چکیده:
در کار پیش رو طرح جدیدی از نیروگاه زمین گرمایی پیشنهاد، شبیه سازی، ارایه و تحلیل شده است. بر پایه گزارش های موجود در ادبیات فن، انواع مختلف نیروگاه های زمین گرمایی اعم از تک فلش، فلش دوبل، دوگانه و هیبریدی –دوگانه در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته و داده های آن ها در مقالات منتشر شده در دسترس است. در این کارطرح جدیدی از نوع هیبریدی – دوگانه با به کارگیری فلش دوبل شبیه سازی و تحلیلی شده است. فلش ثانویه بلافاصله پس از فلش اولیه در چرخه نیروگاه قرار داده شده و کل سیستم تحلیل شده است. نتایج در قالب بازده تولیدی چنین نیروگاهی ارایه شده است. دیده می شود که استفاده از دو فلش پشت سرهم در نیروگاه های هیبریدی – دوگانه افزایش کمی در بازده کل را نتیجه می دهد. هم چنین تاثیر تغییرات در آنتالپی و دمای سیال زمین گرمایی بر روی بازده کل مورد مطالعه قرار گرفته و همچنین بررسی شده است که استفاده از چه سیالاتی اثر بهتری بر روی بازده می گذارد.