سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا حسنی – مدیر گروه فلسفه ی علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه – تحصیلات حوزوی خارج فقه
مهدی علی پور – عضو گروه فلسفه ی علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه- تحصیلات حوزوی خارج فقه

چکیده:

این نوشتار با مفروض دانستن امکان و ضرورت تولید علم دینی، در پی تبیین وارائه ی روش و راهکاری برای کشف و تولید علوم انسانی اسلامی است. در این نوشته با الهام از روش فقیهان در کشف و استنباط فقه اسلامی که به روش اجتهادی موسوم است، به شرح و تبیین فرآیند علوم انسانی اسلامی می پردازیم. به گمان ما روش اجتهادی تها روش کامیاب و موجه در تولید علوم انسانی اسلامی است. کوشیدیم تا اجتهاد را از ابعاد معنا شناختی، وجود شناختی و روش شناختی، تحقیق و کاوش کنیم.