سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیما عمادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، عضو هیئت علمی، گروه کامپیو
راضیه حاتمی هنزا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجوی کارشناسی ارشد، گرو

چکیده:
معماری سرویس گرا پارادایم جدیدی است و اکثر سازمان های گرایش به پذیرش آن دارند، ولی متاسفانه از نرخ شکست بالایی برخوردار است. به منظور جلوگیری از صرف زمان و هزینه فراوان در سازمان ها، به منظور پیاده سازی معماری سرویس گرا که بر اثر توجه بیش از حد به یک عامل و عدم توجه کامل به سایر سازمانی، ممکن است نهایتا منجر به شکست پروژه پیاده سازی شود، لازم است ابزارهایی وجود داشته باشد نا قبل از به اجرا درآمدن، با دقت میزان آمادگی سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند تا نتیجه بخش بودن آن را بررسی کنند. بر این اساس در این تحقیق، پس از مرور و بررسی مفاهیم بنیادین، مبانی فاکتورها وزیر فاکتورهای مرتبط برای حصول آمادگی سازمان برای پذیرش این پارادایم با مرور فعالیت هایی که در این زمینیه انجام شده است تحلیل و بررسی شده است.