سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ملیحه خطیبی مقدم – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز پژوهشی مخابرات و ک
امیررضا عطاری – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
میرمجتبی میرصالحی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد دانایی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز پژوهشی مخابرات و ک

چکیده:

بلور فوتونی ساختار دی الکتریک متناوبی است که دارای شکاف باند نوری است. این شکاف باند نوری امکان کنترل و هدایت نور را در ساختار بلور فوتونی ایجاد می کند. ایجاد نقص در ساختار به صورت خطی و نقطه ای سبب ایجاد موجبر و یا حفره تشدید، که اجزا اصلی یک مدار مجتمع نوری هستند، می شود. در این مقاله در راستای تحقیقات صورت گرفته برای ایجاد یک موجبربلور فوتونی تک مودی در یک ساختار سوراخدار مثلثی، نقصبی خطی در این بلور فوتونی به منظور دست یابی به موجبری تک مودی با سرعت گروه مناسب با توجه به محدودیتهای عملی ساخت، طراحی می شود. ساختار پیشنهادی تنها یک مود زوج درشکاف باند داشته کهپهنای باند آن نیز حدود 3% نسبت به موجبرهای متداول افزایش یافته و از لحاظ تلفات و ساختار در کاربردهای عملی مناسب تر است. تحلیل مودهای موجبری از طریق روش بسط موج صفحه ای و تحلیل انتشار در ساختار موجبر با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه زمان صورت می گیرد.