سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی ملک علایی – گروه مهندسی شیمی – دانشکده مهندسی – دانشگاه سمنان
فرشاد ورامینیان – گروه مهندسی شیمی – دانشکده مهندسی – دانشگاه سمنان

چکیده:

انتقال و توزیع گازطبیعی از مهم ترین موضوعات صنعت گاز کشور برای مصرف گاز در داخل و فروش گاز به کشورهای دیگر است.یکی از مشکلاتی که در شرایطی خاص در خطوط انتقال و توزیع گاز رخ می دهد تشکیل کریستال های جامد هیدرات می باشد.در این پژوهش سعی شده است تا با ارائه یک مدل ترمودینامیکی ابتدا تعدادهای فازهای ممکن و محتمل در تعادل به دست آیند تا سپس بتوان با محاسبات تبخیر ناگهانی مقدار و ترکیب هر فاز را محاسبه کرد .این کار از طریق کمینه سازی انرژ ی آزاد گیبس سیستم انجام می شو د. از آن جا که روش های کمینه سازی که براساس محاسبات مشتقات تابع کار می کنند برای سیستم های پیچیده به راحتی همگرا نمی شوند و با افزایش تعداد متغیرها کار به دشواری صورت می گیرد از روش الگوریتم ژنتیک برای محاسبه پایداری استفاده شد ه است. دراین کار ابتدا پارامترهای معادلات حالت فازهای موجود بهینه شده و سپس کمینه سازی انرژی آزاد گیبس مجددا توسط همین روش ( الگوریتم ژنتیک) انجام می شو د. برای محاسبه فوگاسیته اجزا درفازهای مایع و بخار از معادله حالت ولدراما – پتل -تجا (V PT ) و برای محاسبه فو گاسیته اجزا درفاز هیدرات از مدل واندروالس -پلاتیو (V DWP)استفاده شده است . محاسبات تحلیل پایداری همواره قبل ازمحاسبات مربوط به تبخیر آنی انجام می شود تا فازهای حاضر درتعادل تعیین شوند .در این پژوهش تحلیل پایداری هیدرات برای سیستم شامل آب و متان و اتان درساختارکریستالی انجام شده است که نتایج همخوانی مناسبی باداده ای تجربی دارند .