سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور درویزه – استاد – دانشگاه گیلان، دانشکده مکانیک
رضا انصاری – دانشجوی دکتری – دانشگاه گیلان، دانشکده مکانیک
حبیب رمضان نژاد آزاربنی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
حامد پوریزدانخواه – کارشناس ارشد – دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله از روش انرژی بمنظور مطالعه ارتعاشات آزاد و کمان ورقهای مستطیلی FGM استفاده شده است. با محاسبه انرژی های جنبشی، کرنشیو کار برای یک صفحه مستطیلی از ماده FGM از روش ریلی ریتزکه با در نظر گرفتن دو نوع تابع برای یک صفحه در نظر گرفته شده استفاده می شود. انتخاب این توابع بگونه ایست که بتواند شرایط هندسی موجود در مرزها را ارضا کند. سری اول این توابع از نوع توابع مثلثاتی و سری دوم از نوع توابع چند جمله ای می باشد که هر سری از توابع هر یک از چهار شرایط هندسی مرزی مورد بررسی برای لایه ایی از جنس FGM را برآورده می کند.
در ادامه کار با افزایش ترمهای موجود در این توابع به بررسی مرحله به مرحله در همگرایی نمودارهای بدست آمده برای حالات مختلف پرداخته شده است. سپس به مقایسه همگرایی توابع مثلثاتی و چند جمله ایی پرداخته شده که نتایج به صورت نمودار ارایه شده است.