سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
علی بیک حسن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید س
ابوالفضل آسترکی – کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
مهدی بیک حسن – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه اصفهان

چکیده:
در این تحقیق به طریقی جدید، طراحی نرم افزار تحلیل گرین های عمومی موتور سوخت جامد، مانند گرین های استوانه ای، گرین چند ضلعی، گرین ستاره ای محدب و گرین ستاره مقعر، انجام پذیرفته است، این روش در مقایسه با روشهای موجود که بر اساس تقسیم بندی هندسی و تشخیص شروط مرزی عمل می نمایند، سریعتر می باشد. در این روش با معرفی نقاط تعریف هندسه و تشکیل گرین، با استفاده از حل تحلیلی، به محاسبه سطح سوزش و عقب نشینی هندسی سطح پرداخته شده است. برتری این روش، تشخیص تداخل سطوح و نقاط برخورد بدون نیاز به تشخیص ناحیه بندی و یا نوع گرین و نیز استخراج مستقیم عقب نشینی سطح با استفاده از حل معادلات دکارتی می باشد. این تکنیک عمومی امکان مدل سازی انواع گرین را فراهم می کند. با استفاده از این روش می توان به ترکیبات جدید هندسی دست یافت که در قالب هیچ یک از مدلهای هندسی قرار نمی گیرند، لذا در مقایسه با نرم افزارهای موجود حجم برنامه کاهش یافته سرعت پردازش و تحلیل بالا رفته است. نرم افزار نوشته شده به زبان ویژوال فرترن، علاوه بر امکان تعیین نحوه عقب نشینی سطح نسبت به جان سوخته شده، حل صفر بعدی بالستیک داخلی موتور سوخت جامد با انواع گرین را نیز میسر می سازد. در این مدل، سرعت سوزش برسایشی و تغییراتی دمایی، مدل شده است. نحوه تغییر سطح سوزش نسبت به زمان، تغییرات تراست موتور درحالت استاندارد، تغییرات دما و تغییرات فشار محفظه احتراق موتور در طول مدت سوزش نمونه ای از خروجی این نرم افزار است. مقایسه ی نتایج به دست آمده از نرم افزار با سایر نتایج مهندسی و تجربی، مطابقت خوبی رانشان می دهد.