سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کریم فائز – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق، رای
آزاده پورکبیریان – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق، رای
محمدصادق کردافشاری – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق، رای
مسعود حاجی اسماعیلیان – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق، رای

چکیده:

نظر به اینکه گرهها در شبکه سنسور بر اثر آسیبهای فیزیکییا اتمام توان باطری درچار خرابی می شوند و این خرابی باعث اختلال در مسیریابی می شود، لذالازم است پروتکلهای speed را در برابرخطا با استفاده از درخت پوشا مطرح می کنیم. روشهای متعددی برای تخمل پذیر کردن در برابر خرابی وجود دارد اما با توجه به اینکه در درخت پوشا حداقل تعداد پیام کنترلی ارسالی از ریشه به سایر گرهها را داریم، بنابراین نشان می دهیم، استفاده از درخت پوشا جهت این منظور علاوه بر کاهش سربار پیامها و نیز کاهش تاخیر انتها به انتها، موجب کارایی انرژینیز میشود. پیکربندی مجدد مسیریابی که بهنگام بروز خرابی مورد نیاز است در این مکانیزم فقط بر اساس اطلاعات محلی انجام می گیرد و نیاز به هیچ گونه اطلاعات سراسری از شبکه ندارد که این خود باعث افزایش توسعه پذیری می شود. نتایج شبیه سازی این الگوریتم و مقایسه آن با روش تحمل پذیری خطا به صورت Multipath ادعای ما را در این زمینه تصدیف می کند.