مقاله تحکيم صلح ملل متحد؛ چالش هاي پيش رو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه 271 تا 285 منتشر شده است.
نام: تحکيم صلح ملل متحد؛ چالش هاي پيش رو
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان ملل متحد
مقاله عمليات صلح
مقاله تحکيم صلح
مقاله کميسيون تحکيم صلح
مقاله مخاصمات مسلحانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصفا نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله پيش رو پس از تشريح و تبيين تحکيم صلح در چارچوب عمليات صلح متحد به چالش هاي پيش روي آن مي پردازد. تحکيم صلح در حقيقت مجموعه اي است درهم تنيده از فعاليت هايي که از لحاظ نظري فاقد مبناي حقوقي روشن در منشور ملل متحد، وليکن به لحاظ عملي و تجربي مهمترين ابزار قابل دسترس براي تامين حفظ اصلح و امنيت بين المللي مي باشد، در حالي که تحکيم صلح يک رهيافت عملي براي حفظ اصلح و امنيت بين المللي است و نمي توان دست آوردهاي مثبت آن را انکار نمود، وليکن در عمل با چالش هاي زيادي روبرو بوده که موجب تحليل کارايي آن مي باشد. اين چالش ها خود به عوامل متعددي وابسته هستند که ريشه اي ترين آنها آپارتايد جهاني، نظام بين المللي ناعادلانه مبتني بر تبعيض مي باشد. در عين حال اين باور که اين ابزار، نوع جديد استعمار غربي است که در قالب نهادسازي هاي مبتني بر ارزش هاي کشورهاي ليبرال غرب در جستجوي صلح در جوامع درگير تعارضات در کشورهاي عمدتا فقر مي باشد نيز وجود دارد.